"Eigen Rijder" worden?
Transportondernemer worden?OpleidingContactLinks
IMAG Opleiding & Advies heeft de beste opleiding voor het vakdiploma beroepsgoederenvervoer
Opleiding
 
Inhoud van de opleiding:
 
Het getuigschrift bestaat uit een zestal modulen; voor elke module dient het examen met goed gevolg afgelegd te worden met een 6 of hoger. Het betreft de volgende modulen:

Module B Bedrijfsmanagement
 
In deze module worden o.a. de volgende onderwerpen behandeld: marketing en strategie, stichten van een eigen bedrijf, aansprakelijkheid, verzekeringen, faillissementsrecht, ondernemingsplan, (motorrijtuigen)belastingen, facturatie, hypotheek en criminaliteit. 
 
Module C Calculatie
 
Hierin wordt voornamelijk aandacht besteed aan het maken van goede kostprijsberekeningen. Wat kost het om een wagen in het bedrijf te hebben en te houden; wat is voor- en nacalculatie en hoe berekenen we de verkoopprijs.
  
Module F Financieel management
 
Dit wordt ook wel de module boekhouding genoemd. Er is veel aandacht voor de bedrijfsadministratie, balans lezen, beoordeling van jaarstukken en hieraan gekoppelde onderwerpen zoals BTW, kredieten, hypothecaire leningen, betalingsverkeer en geautomatiseerde verwerking van gegevens.
 
Module Ig Internationaal Goederenvervoer
 
Om ook internationaal de goederen op een goede wijze te vervoeren dient men kennis te hebben van de WWG, Cemt vergunningen, infrastructuur in Europa, internationale regelingen en overeenkomsten als CMR, ADR, AETR etc. en het gebruik van de landendocumentatie.
 
Module P Personeelsmanagement
 
Hierin aandacht voor de organisatie van een bedrijf, de personeelsplanning, CAO en arbeidstijdenbesluit. Maar ook hoe geven we leiding, de sociale wetgeving en werknemers-, sociale- en volksverzekeringen, personeelsdocumenten, vakbekwaamheid en het vrije verkeer in Europa.
 
Module Wg Wegvervoer Goederen
 
In deze module worden onderwerpen behandeld zoals: logistiek, verpakkingsmaterialen, distributiekanalen, vervoerstechnieken, ladingdocumenten, ICT en weginfrastructuur, de Wet Wegvervoer Goederen en specifieke vervoersovereenkomsten (AVC 2002), ADR en ATP. Verder een aantal technische onderwerpen zoals; Laadbakberekening, wagenparkbeheer, voertuigdocumenten, geluidshinder, koelinstallaties, vervoer van vee en afvalstoffen.
  
Lesmateriaal:
 
Het lesmateriaal is op een effectieve manier opgebouwd en wordt steeds aan de laatste exameneisen aangepast. Het bevat per hoofdstuk de relevante oefenvragen en aan het einde van iedere module de nodige examentrainingen. Op deze manier worden alle gemotiveerde cursisten optimaal voorbereid op het succesvol kunnen afleggen van de CCV examens!
 
Ondanks het feit dat alle antwoorden van de vragen terug te vinden zijn in het lesmateriaal, is het mogelijk als extra het antwoordenboek aan te schaffen. Deze zit niet standaard in de cursusprijs verwerkt.
 
Examens:
 
De examens worden regelmatig, op verschillende locaties in het land afgenomen door het CCV examenhuis afdeling ondernemersexamens.
 
De cursist dient zelf zorg te dragen voor de aanmelding en betaling van de examens.
 
Alle examenvragen zijn meerkeuzevragen met 4 antwoordmogelijkheden. Alleen bij de vakken Calculatie (geheel open) en Financieel Management (gedeeltelijk meerkeuze en gedeeltelijk open) geldt, dat er ook open vragen worden gesteld (cases). 
 
Om in aanmerking te komen voor een Getuigschrift dient de kandidaat binnen 5 jaar geslaagd te zijn voor alle modules.
 
De uitslag van het examen wordt zo spoedig mogelijk na de examens per post naar de kandidaat verzonden.
  
Examenkosten (2010):
 
Internationaal Goederen € 97,41
 
Bedrijfsmanagement € 97,41
 
Personeelsmanagement € 97,41
 
Wegvervoer Goederen € 112,54
 
De open vragen examens op CBR locaties:
 
Calculatie € 71,56
 
Financieel Management € 71,56
  
Vrijstellingen:
 
Wilt u weten of u een vrijstelling heeft? Stuur een kopie van uw diploma’s met bijbehorende cijferlijsten naar CCV Ondernemersexamens, Postbus 1810, 2280 DV te Rijswijk. Vermeld hierbij uw naam en contactgegevens en voor welke module u vrijstelling verzoekt. Het aanvragen van een vrijstelling kost €16,50. U ontvangt hiervoor een acceptgiro of u kunt het bedrag overmaken o.v.v. uw achternaam en geboortedatum op banknummer 53.22.28.189 t.n.v. SEB te Rijswijk. De afdeling Ondernemersexamens zal u schriftelijk op de hoogte stellen van de mogelijke vrijstelling.
 
Waarmerken van kopieën:
 
Kopieën kunt u laten waarmerken bij de gemeente, de Kamer van Koophandel of een notaris. Bij deze instantie moet u zowel het origineel als een kopie overhandigen. Zodra deze overeenkomen, zal de desbetreffende instantie de kopie waarmerken.

Opbouw van de cursus:

Deel 1 – week 1

 

Ma.

Module Financieel Management

Di.

Module F

Wo.

Module F

Do.

Module F

Vr.

Module Calculatie

Deel 1 – week 2

 

Ma.

Module C

Di.

Module C

Wo.

Module Bedrijfsmanagement

Do.

Module B

Vr.

Module B

Deel 2 – week 3

 

Ma.

Module Personeels Management

Di.

Module P

Wo.

Module C  herhaling/examentraining

Do.

Module F  herhaling/examentraining

Vr.

 

Thuisstudie

Deel 2 – week 4

 

Ma.

Module WG Wegvervoer Goederen

Di.

Module WG

Wo.

Module WG

Do.

Module IG Int Wegvervoer Goederen

Vr.

 

Module IG


 
Cursusdata open inschrijving:
Deel 1: Week 30 en 31 van 26-7 t/m 6-8
Deel 2: Week 34 en 35 van 23-8 t/m 3-9

 
 
Informatie:
Informatie met betrekking tot het starten van een eigen transportbedrijf, klik hier.
Voor meer informatie met betrekking tot de CCV examens, klik hier.
 
Cursusprijzen: (zomeraanbieding)
 
Deel 1: (module F, C en B)     = €1060,-
 
Deel 2: (module P, WG en IG) = €  954,- (incl 2 dagen examentraining C en F)
 
De prijzen zijn inclusief lesmateriaal, naslagwerken en lunch. (excl. BTW)
 
Prijzen losse modules:
 

Financieelmanagement (F)

€437,-

Calculatie  (C)

€337,-

Bedrijfsmanagement  (B)

€337,-

Personeelsmanagement   (P)

€237,-

Wegvervoer Goederen (WG)

€337,-

Int. Wegvervoer Goederen  (IG)

€237,-

Examentraining/herhaling C

€  97,-

Examentraining/herhaling F

€  97,-

 
Transportondernemer worden?OpleidingContactLinks